Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/46742,Zgloszenie-Polskiej-Spolki-Gazownictwa-spz-oo-w-Tarnowie-z-dn-09082019r-budowa-s.html
2020-08-12, 03:33

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp.z o.o. w Tarnowie z dn. 09.08.2019r. – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 259/9 (obr. 0220, ark. 186), 1/3, 54/1 (obr. 0220, ark. 188) położonych przy ul. Klwateckiej w Radomiu.

nie wniesiono sprzeciwu

Metadane

Data publikacji : 12.08.2019
Data modyfikacji : 30.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Majka Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Majka

Opcje strony