Ogłoszenia, komunikaty

Ar II.6743.487.2019.UM
Data publikacji 12.08.2019

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp.z o.o. w Tarnowie z dn. 09.08.2019r. – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 259/9 (obr. 0220, ark. 186), 1/3, 54/1 (obr. 0220, ark. 188) położonych przy ul. Klwateckiej w Radomiu.

Data publikacji 12.08.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Urszula Majka
Wydział Architektury

Statystyka strony: 36 wizyt