Ogłoszenia, komunikaty

ARII.6743.465.2019.KM
Data publikacji 06.08.2019

Zgłoszenie z dnia 05.08.2019r. Pana Piotra Szydło - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie działek nr ewid. 20/1, 20/10 (obręb: 0290 - Nowa Wola Gołębiowska, ark. 222) w Radomiu)

brak sprzeciwu

Data publikacji 06.08.2019

Data modyfikacji 19.08.2019
Rejestr zmian
Autor : Karol Majcher

Osoba publikująca: Karol Majcher
Wydział Architektury

Statystyka strony: 41 wizyt