Ogłoszenia, komunikaty

Data publikacji 05.08.2019

Zawiadomienie na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) przed wydaniem decyzji o warunakch zabudowy

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) przed wydaniem decyzji w sprawie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej "KAZIMIERZ" w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Czarnoleska 25 lok. 5A, o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem naziemnym i parkingiem na działce nr ewid. 19/20 (obręb 0041-Śródmieście,  ark. 40) przy ul. Wodnej w Radomiu, zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma  w godzinach pracy Urzędu (za wyjątkiem środy).

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu – pokój 227.

Załączniki

Data publikacji 05.08.2019

Rejestr zmian
Autor : Kamila Russ

Osoba publikująca: Karol Majcher
Wydział Architektury

Statystyka strony: 80 wizyt