Ogłoszenia, komunikaty

Ar II.6743.435.2019.UM
Data publikacji 25.07.2019

Zgłoszenie P.P. Olgi i Grzegorza Ciepielów z dn.22.07.2019r. – budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr. 6/13 i 6/16 (obr. 0150-Janiszpol, ark. 155) położonych przy drodze dojazdowej od ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego w Radomiu.

nie wniesiono sprzeciwu

Data publikacji 25.07.2019

Data modyfikacji 14.08.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Urszula Majka
Wydział Architektury

Statystyka strony: 73 wizyt