Ogłoszenia, komunikaty

ArII.6743.348.2019.EJ
Data publikacji 19.06.2019

zgłoszenie z dnia 13.06.2019 r. budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE 100 na działce nr 22 (obr. 0220, ark. 187) w Radomiu z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-11 Tarnów

zgłoszenie zostało przyjęte z dniem 01.07.2019 r.

Data publikacji 19.06.2019

Data modyfikacji 01.07.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Jarosław Popko
Wydział Architektury

Statystyka strony: 77 wizyt