Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/46240,zawiadominie-o-mozliwosci-zapoznania-sie-z-aktami-sprawy-przed-wydaniem-postanow.html
2020-08-12, 02:59

zawiadominie o mozliwości zapoznania sie z aktami sprawy przed wydaniem postanowienia w sprarwie zawieszenia postępowania o ustalenie warunków zabudowy

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kpa /j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm./ przed wydaniem postanowienia w sprawie zawieszenia postęp. o ustalenie war. zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu z przeznaczeniem na plac manewrowy na cz. dz. 32/2 (obr. 008, ark. 107) przy ul. Gospodarczej w Radomiu z wniosku Pana Krzysztofa Tarki, zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

Metadane

Data publikacji : 18.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Popko Wydział Architektury

Opcje strony