Ogłoszenia, komunikaty

ArI.6730.394.2018.AS
Data publikacji 18.06.2019

zawiadominie o mozliwości zapoznania sie z aktami sprawy przed wydaniem postanowienia w sprarwie zawieszenia postępowania o ustalenie warunków zabudowy

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kpa /j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm./ przed wydaniem postanowienia w sprawie zawieszenia postęp. o ustalenie war. zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu z przeznaczeniem na plac manewrowy na cz. dz. 32/2 (obr. 008, ark. 107) przy ul. Gospodarczej w Radomiu z wniosku Pana Krzysztofa Tarki, zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

Załączniki

  • 188.38 KB
    18.06.2019 09:00
Data publikacji 18.06.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Jarosław Popko
Wydział Architektury

Statystyka strony: 62 wizyt