Ogłoszenia, komunikaty

ArII.6743.353.2019.LR
Data publikacji 17.06.2019

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp.z o.o. z dn. 13.06.2019r. – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 71/1 (obr. 0020, ark. 4) położonej przy ul. Brzustowska (boczna)o w Radomiu.

przyjęto

Data publikacji 17.06.2019

Data modyfikacji 28.06.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 69 wizyt