Ogłoszenia, komunikaty

Ar II.6743.338.2019.UM
Data publikacji 14.06.2019

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp.z o.o. Zakład Gazowniczy w Warszawie z dn. 10.06.2019r. – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 17, i 13/16 (obr. 0150, ark. 157) położonych przy ul. Grota Roweckiego w Radomiu.

nie wniesiono sprzeciwu

Data publikacji 14.06.2019

Data modyfikacji 02.07.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Urszula Majka
Wydział Architektury

Statystyka strony: 84 wizyt