Ogłoszenia, komunikaty

Ar II.6740.2.167.2019.UM
Data publikacji 12.06.2019

Obwieszczenia nr 15/2019 -zawiadamiam, że w dniu 12.06.2019r., postanowieniem Nr 432/2019 nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta Radomia Nr 224/2019 z dnia 11.04.2019r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla dróg gminnych – "Budowa dróg lokalnych na terenie objętym MPZP obszaru ogrodów działkowych położonego przy ulicy Warszawskiej i Witosa w Radomiu" – w ramach zadania pn. "Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych

Załączniki

Data publikacji 12.06.2019

Data modyfikacji 12.06.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Urszula Majka
Wydział Architektury

Statystyka strony: 134 wizyt