Ogłoszenia, komunikaty

WI-III.8161.1.72.2019.KK
Data publikacji 12.06.2019

Powiadomienie Wojewody Mazowieckiego o miejscu i terminie przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców

Załączniki

Data publikacji 12.06.2019

Rejestr zmian
Autor : Aleksandra Krzoska

Osoba publikująca: Rafał Kościuk
Wydział Teleinformatyczny

Statystyka strony: 85 wizyt