Urząd Miejski w Radomiu

zawiadominie o mozliwości zapoznania sie z aktami sprawy przed wydaniem postanowienia w sprarwie zawieszenia postępowania o ustalenie warunków zabudowy

Na podst. z art.10 §1 ustawy z dnia 14.06.1960r. – Kpa /j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm./ przed wydaniem postanowienia w sprawie zawieszenia postęp o ustalenie war. zabud. dla budowy bud. handlowo-usługowego na działkach nr ewid. 214/10, 215/1, 251/6 (obr: 0032, ark. 44) w Radomiu z wniosku Pana Rafała Ładowskiego i Pana Marcina Maja właścicieli firmy Microland S.C., ul. Zbrowskiego 62A, 26-600 Radom zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

Metadane

Data publikacji : 11.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Popko Wydział Architektury

Opcje strony

do góry