Ogłoszenia, komunikaty

ArII.6730.246.2019.KR
Data publikacji 11.06.2019

zawiadamiam, że w dniu 11.06.2019 r. projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem naziemnym i parkingiem na działce nr ewid. 19/20 (obręb 0041-Śródmieście, ark. 40) przy ul. Wodnej w Radomiu z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej "KAZIMIERZ" w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Czarnoleska 25 lok. 5A, został przesłany do uzgodnień.

Załączniki

  • 65.58 KB
    11.06.2019 13:00
  • 64.63 KB
    11.06.2019 13:00
Data publikacji 11.06.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Jarosław Popko
Wydział Architektury

Statystyka strony: 88 wizyt