Ogłoszenia, komunikaty

ArI.6743.311.2019.KP
Data publikacji 03.06.2019

Zgłoszenie z dnia 29.05.2019r. PSG Sp. z o.o. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 51, 95/10, 95/11 (ark. 183, obr. 0200) w Radomiu

Data publikacji 03.06.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 83 wizyt