Ogłoszenia, komunikaty

Ar II.6743.306.2019.UM
Data publikacji 30.05.2019

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp.z o.o. w Tarnowie z dn. 29.05.2019r. – budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 108 (obr. 0300, ark. 224) położonej przy ul. Stara Wola Gołębiowska w Radomiu.

05.06.2019r. - nie wniesiono sprzeciwu

Data publikacji 30.05.2019

Data modyfikacji 06.06.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Urszula Majka
Wydział Architektury

Statystyka strony: 79 wizyt