Ogłoszenia, komunikaty

Data publikacji 29.05.2019

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w Radomiu obręb ewid. 0040 - Obozisko, umieszczonych w załączonym zawiadomieniu

Załączniki:

Załączniki

Data publikacji 29.05.2019

Rejestr zmian
Autor : inż. Piotr Szyszka

Osoba publikująca: Rafał Szczepański
Wydział Geodezji

Statystyka strony: 75 wizyt