Urząd Miejski w Radomiu

postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 oraz art. 100 § 1 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018r. poz.2096 z późn. zm.) postanawiam zawiesić z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy z wniosku Pana Piotra Gospodarczyka dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego ( biura, warsztat samochodowy) na działce nr ewid. 32/2 (obręb 0080 – Żakowice, arkusz 107) przy ul. Gospodarczej w Radomiu

Metadane

Data publikacji : 17.05.2019
Data modyfikacji : 17.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Popko Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Popko

Opcje strony

do góry