Ogłoszenia, komunikaty

ArI.6730.760.2018.DJ
Data publikacji 17.05.2019

postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 oraz art. 100 § 1 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018r. poz.2096 z późn. zm.) postanawiam zawiesić z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy z wniosku Pana Piotra Gospodarczyka dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego ( biura, warsztat samochodowy) na działce nr ewid. 32/2 (obręb 0080 – Żakowice, arkusz 107) przy ul. Gospodarczej w Radomiu

Załączniki

  • 621.73 KB
    17.05.2019 15:00
Data publikacji 17.05.2019

Data modyfikacji 17.05.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Jarosław Popko
Wydział Architektury

Statystyka strony: 120 wizyt