Ogłoszenia, komunikaty

ArI.6743.264.2019.KP
Data publikacji 16.05.2019

Zgłoszenie z dnia 09.05.2019r. PSG Sp. z o.o. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 111/1, 115, 124/1 (ark. 47, obr. 0060) w Radomiu

Data publikacji 16.05.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 64 wizyt