Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/45376,Zawiadomienie-o-mozliwosci-zapoznania-sie-co-do-zebranych-dowodow-i-materialow-p.html
2020-10-30, 00:23

Zawiadomienie o mozliwości zapoznania się co do zebranych dowodów i materiałów przed zawieszeniem postępowania

Na podst. art.10 §1 ustawy z dnia 14.06.1960r. – Kpa przed wydaniem postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o ustalenie war. zabud. dla inwest. poleg. na bud. budynku usługowego (biura, warsztat sam.) na działce nr ewid. 32/2 (obr. 0080,, ark. 107) przy ul. Gospodarczej w Radomiu z wniosku Pana Piotra Gospodarczyka zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszony żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Metadane

Data publikacji : 07.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Popko Wydział Architektury

Opcje strony