Ogłoszenia, komunikaty

ArI.6730.760.2019.DJ
Data publikacji 07.05.2019

Zawiadomienie o mozliwości zapoznania się co do zebranych dowodów i materiałów przed zawieszeniem postępowania

Na podst. art.10 §1 ustawy z dnia 14.06.1960r. – Kpa przed wydaniem postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o ustalenie war. zabud. dla inwest. poleg. na bud. budynku usługowego (biura, warsztat sam.) na działce nr ewid. 32/2 (obr. 0080,, ark. 107) przy ul. Gospodarczej w Radomiu z wniosku Pana Piotra Gospodarczyka zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszony żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Załączniki

  • 620.35 KB
    07.05.2019 13:00
Data publikacji 07.05.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Jarosław Popko
Wydział Architektury

Statystyka strony: 88 wizyt