Ogłoszenia, komunikaty

Data publikacji 30.04.2019

Zawiadomienie o czynnościach tech. związanych z ustaleniem, wyznaczeniem pkt ganicznych działki nr 77 położonej w Radomiu przy ul.Kruczej 9

Załączniki:

1. Wniosek na BiP.

2. Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia pkt granicznych - Dariusz Janas

Załączniki

Data publikacji 30.04.2019

Rejestr zmian
Autor : inż. Jan Dec

Osoba publikująca: Rafał Szczepański
Wydział Geodezji

Statystyka strony: 62 wizyt