Ogłoszenia, komunikaty

ArI.6743.212.2019.KP
Data publikacji 17.04.2019

Zgłoszenie z dnia 12.04.2019r. PSG Sp. z o.o. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 55/7, 39, 15/7 (ark. 107, obr. 0080) w Radomiu

Data publikacji 17.04.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 92 wizyt