Ogłoszenia, komunikaty

ArI.6743.207.2019.KP
Data publikacji 15.04.2019

Zgłoszenie z dnia 09.04.2019r. PSG Sp. z o.o. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 141/20, 141/26 (ark. 136, obr. 0111) w Radomiu

Data publikacji 15.04.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 71 wizyt