Ogłoszenia, komunikaty

Ar II.6740.2.167.2019.UM
Data publikacji 12.04.2019

Obwieszczenie nr 10/2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Budowa dróg lokalnych na terenie objętym MPZP obszaru ogrodów działkowych położonego przy ulicy Warszawskiej i Witosa w Radomiu" – w ramach zadania pn. "Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II".

Załączniki

Data publikacji 12.04.2019

Data modyfikacji 12.04.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 120 wizyt