Ogłoszenia, komunikaty

ARII.6743.200.2019.PM
Data publikacji 10.04.2019

Zgłoszenie z dnia 08.04.2019r. PSG Sp. z o.o. - budowa gazociągu ś/c na dz. nr ewid. 172/14, 147/7 (obr. 0220, ark. 241) przy ul. Ks Jana Ziei w Radomiu.

Data publikacji 10.04.2019

Rejestr zmian
Autor : Paulina Motyka

Osoba publikująca: Karol Majcher
Wydział Architektury

Statystyka strony: 84 wizyt