Ogłoszenia, komunikaty

Ar II.6740.2.167.2019.UM
Data publikacji 29.03.2019

Zawiadomienie o sprostowaniu błędu pisarskiego we wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: „Budowa dróg lokalnych na terenie objętym MPZP obszaru ogródków działkowych położonych przy ulicy Warszawskiej i Witosa w Radomiu”

Załączniki

Data publikacji 29.03.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 179 wizyt