Ogłoszenia, komunikaty

ArI.6743.146.2019.KP
Data publikacji 26.03.2019

Zgłoszenie z dnia 18.03.2019r. Ancona Development Sp. z o.o., Alfa Sp. komandytowa - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem na dz. nr ew. 139/197, 141/2, 132/3, 141/13, 141/14, 141/15, 141/16, 141/27, 140/61, 140/62, 140/63 (obr. 0080, ark. 108) w Radomiu

Data publikacji 26.03.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 124 wizyt