Ogłoszenia, komunikaty

ArI.6743.151.2019.KP
Data publikacji 26.03.2019

Zgłoszenie z dnia 20.03.2019r. PSG Sp. z o.o. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce 111/4 (ark. 182, obr. 0200) w Radomiu

Sprzeciw

Data publikacji 26.03.2019

Data modyfikacji 16.05.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 91 wizyt