Ogłoszenia, komunikaty

Ar II.6740.2.167.2019.UM
Data publikacji 22.03.2019

Obwieszczenie nr 8/2019 o wszczętym postępowaniu o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - "Budowa dróg lokalnych na terenie objętym MPZP obszaru ogrodów działkowych położonego przy ulicy Warszawskiej i Witosa w Radomiu" – w ramach zadania pn. "Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II".

Załączniki

Data publikacji 22.03.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Urszula Majka
Wydział Architektury

Statystyka strony: 127 wizyt