Ogłoszenia, komunikaty

Data publikacji 15.03.2019

Zawiadomienie o mozliwości zapoznania się co do zebranych dowodów i materiałów przed zawieszeniem postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) przed wydaniem decyzji w sprawie z wniosku Pana Roberta Praska o ustalenie war. zab. dla inwestycji pol. na budowie budynku usługowo-magazynowego (salon samochodowy, sklep, serwis samochodowy, myjnia) oraz parkingu na działkach nr ewid. 109/2, 525, 546/7, 546/8, 547/1 i części działki nr ewid. 547/2 zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiał oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma w godzinach pracy Urzędu (za wyjątkiem środy).

Załączniki

  • 85.06 KB
    15.03.2019 15:00
Data publikacji 15.03.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Jarosław Popko
Wydział Architektury

Statystyka strony: 105 wizyt