Ogłoszenia, komunikaty

Ar.3730.760.2018.DJ
Data publikacji 14.03.2019

zawiadominie o nowym terminie załatwienia sprawy

Na postawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa. (j.t. Dz. U. z 2018r., poz.2096 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku Pana Piotra Gospodarczyka o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego ( biura, warsztat samochodowy) na działce nr ewid. 32/2 (obręb 0080, ark. 107) przy ul. Gospodarczej w Radomiu zawiadamiam strony o nowym terminie załatwienia sprawy.

Załączniki

  • 664.16 KB
    14.03.2019 07:00
Data publikacji 14.03.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Jarosław Popko
Wydział Architektury

Statystyka strony: 70 wizyt