Ogłoszenia, komunikaty

ArI.6730.628.2018.JR
Data publikacji 14.02.2019

zawiadomienie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy nr 52/2019 z dnia 13.02.2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 13.02.2019 r. wydana została decyzja nr 52/2019 z wniosku Zakładu Usług Ciepłowniczych „TERMIX” Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 65, 26-600 Radom o warunkach zabudowy pod nazwą: budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 81/6 (obręb 0060-Zamłynie, arkusz 51) w Radomiu oraz odmowie ustalenia sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy dla budowy budynku magazynowo-biurowego (części samochodowe) na działce nr ewid. 81/6 (obręb 0060-Zamłynie, arkusz 51) w Radomiu.

Załączniki

  • 2.04 MB
    14.02.2019 09:00
  • 2.25 MB
    14.02.2019 09:00
Data publikacji 14.02.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Jarosław Popko
Wydział Architektury

Statystyka strony: 105 wizyt