Ogłoszenia, komunikaty

ArII.6730.659.2018.KR
Data publikacji 07.02.2019

Zawiadomienie o mozliwości zapoznania się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kpa (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2096) przed wydaniem dec. w sprawie z wniosku Pana Roberta Praska o ustalenie war. zab. dla inwest. poleg. na bud. budynku usługowo-magazynowego (salon samochodowy, sklep, serwis samochodowy, myjnia) oraz parkingu na działkach nr ewid. 109/2, 525, 546/7, 546/8, 547/1 i części działki nr ewid. 547/2 zawiadamia się o możliwości zapoznania się co do zebranych dowodów i materiałów.

Załączniki

  • 84.58 KB
    07.02.2019 14:00
Data publikacji 07.02.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Jarosław Popko
Wydział Architektury

Statystyka strony: 126 wizyt