Ogłoszenia, komunikaty

ArII.6730.519.2018.NS
Data publikacji 05.02.2019

zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy do uzgodnienia z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie

zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji zamierzonej przez Pana Marcina Gałka polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (2x2szt.) oraz budowa hali magazynowej na częściach działki nr ewid. 86/1 w granicach BCC’B’B i DEFGH’E’D (obręb 0330-Rajec Szlachecki, arkusz 242) przy ul. Apoloniusza Kędzierskiego 20 w Radomiu.

Załączniki

  • 178.86 KB
    05.02.2019 09:00
  • 167.02 KB
    05.02.2019 09:00
Data publikacji 05.02.2019

Data modyfikacji 05.02.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Jarosław Popko
Wydział Architektury

Statystyka strony: 124 wizyt