Ogłoszenia, komunikaty

1/2019
Data publikacji 31.01.2019

Wykaz nr BAG.1431.4/2019 nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Radomia przeznaczonej do oddania w najem na czas określony sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204)

Data publikacji 31.01.2019

Rejestr zmian
Autor : Prezydent Miasta Radomia

Osoba publikująca: Beata Stępień
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Statystyka strony: 148 wizyt