Ogłoszenia, komunikaty

ArI.6730.628.2018.JR
Data publikacji 31.01.2019

Zawiadomienie o mozliwości zapoznania się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2096) przed wydaniem decyzji w sprawie z wniosku Zakładu Usług Ciepłowniczych „TERMIX” Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 65, 26-600 Radom o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynku magazynowo - biurowego (części samochodowe) na działce nr ewid. 81/6 (obręb 0060 – Zamłynie, arkusz 51) położonej w Radomiu, zawiadamiam o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki

  • 179.04 KB
    31.01.2019 13:00
Data publikacji 31.01.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Jarosław Popko
Wydział Architektury

Statystyka strony: 106 wizyt