Ogłoszenia, komunikaty

Data publikacji 28.01.2019

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 stycznia 2019r., znak sprawy: WI-II.747.2.10.2018.EA.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) dalej - k.p.a., informujemy że w dniu 8 stycznia 2018 r., do Wojewody Mazowieckiego wpłynął wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa – dalej PKP PLK S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Pietrasa, o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka-Radom, odcinek: szlak Dobieszyn - Radom od km 92,552 do km 100,850 w ramach zadania pn.: „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj i buduj” w ramach projektu POIIŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom (LOT C, D, E)”

Załączniki

Data publikacji 28.01.2019

Rejestr zmian
Autor : Wojewoda Mazowiecki

Osoba publikująca: Karol Majcher
Wydział Architektury

Statystyka strony: 250 wizyt