Ogłoszenia, komunikaty

ArII.6730.729.2018.EJ
Data publikacji 24.01.2019

zawiadominie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy z wniosku Pani Aleksandry Jakóbiak i Pana Daniela Jakóbiaka

Zawiadamia się na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kpa (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2096) przed wydaniem decyzji w sprawie z wniosku Pani Aleksandry Jakóbiak i Pana Daniela Jakóbiaka o ustalenie war. zab. dla inwestycji pol. na zmianie sposobu użyt. budy. handlowo-usługowego na bud. mieszkalny wraz z jego rozbudową i nadbudową, na dz. nr ewid. 8/2 (obręb 0220, ark.187) położonej przy ul. Klwateckiej w Radomiu o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Załączniki

  • 170.09 KB
    24.01.2019 09:00
Data publikacji 24.01.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Jarosław Popko
Wydział Architektury

Statystyka strony: 149 wizyt