Urząd Miejski w Radomiu

zawiadominie o przesłaniu pisma do Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w związku zprowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku Pana Rafała Ładowskiego i Pana Marcina Maja właścicieli firmy Microland S.C., ul. Zbrowskiego 62A, 26-600 Radom, o ustalenie warunków zabudowy

zawiadamia się, że w związku z prowadzonym post. adm. z wniosku P. Rafała Ładowskiego i P. Marcina Maja właścicieli firmy Microland S.C., ul. Zbrowskiego 62A, 26-600 Radom, o ustalenie war. zab. dla inwest. polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego na działkach nr ewid. 214/10, 215/1, 251/6 (obręb 0032 – Dzierzków 2, ark. 44) w Radomiu w dniu 14.01.2018 r. przesłano pismo do Sądu Rejonowego I i VII Wydz. Cyw. w Radomiu o informację w sprawie postępowań spadkowych stron postępowania

Metadane

Data publikacji : 14.01.2019
Data modyfikacji : 14.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Popko Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Popko

Opcje strony

do góry