Ogłoszenia, komunikaty

ArII.6730.725.2018.NS
Data publikacji 14.01.2019

zawiadominie o nowym terminie załatwienia sprawy z wniosku Pana Rafała Ładowskiego i Pana Marcina Maja właścicieli firmy Microland S.C., ul. Zbrowskiego 62A, 26-600 Radom, o ustalenie warunków zabudowy

zawiadamia się, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym wszczętym na wniosek Pana Rafała Ładowskiego i Pana Marcina Maja właścicieli firmy Microland S.C., ul. Zbrowskiego 62A, 26-600 Radom, o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego na działkach nr ewid. 214/10, 215/1, 251/6 (obręb 0032 – Dzierzków 2, ark. 44) w Radomiu ustala się owy termin załatwienia sprawy na 14.02.2019 r..

Załączniki

  • 209.62 KB
    14.01.2019 13:00
Data publikacji 14.01.2019

Data modyfikacji 14.01.2019
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Jarosław Popko
Wydział Architektury

Statystyka strony: 155 wizyt