Ogłoszenia, komunikaty

ZN.1431.4.2019.APW
Data publikacji 10.01.2019

Decyzja 1/2019 orzekająca o nabyciu przez Skarb Państwa nieodpłatnie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2016 r. prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Radomia nr nr 1/15,1/16 i 1/17 o łącznej pow. 1221 m2 położonej w Radomiu przy ul. Porucznika "Ostrego"

Załączniki

Data publikacji 10.01.2019

Rejestr zmian
Autor : Małgorzata Pracka

Osoba publikująca: Michał Dębowski
Wydział Zarządzania Nieruchomościami

Statystyka strony: 64 wizyt