Ogłoszenia, komunikaty

ArI.6730.628.2018.JR
Data publikacji 10.01.2019

Zawiadamianie o przekazaniu projektu decyzji do uzgodnień z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji zamierzonej przez Zakład Usług Ciepłowniczych „TERMIX” Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 65, 26-600 Radom, polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynku magazynowo - biurowego (części samochodowe) na działce nr ewid. 81/6 (obręb 0060 – Zamłynie, arkusz 51) położonej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 10.01.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 107 wizyt