Ogłoszenia, komunikaty

ARI.6730.571.2017.MW
Data publikacji 09.01.2019

zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo- handlowo- mieszkalnego i miejsc postojowych na działce nr ewid. 6 przy ul. Słowackiego 6 w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 09.01.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 117 wizyt