Ogłoszenia, komunikaty

ARI.6730.570.2018.MW
Data publikacji 08.01.2019

Zawiadomienie o odwołaniu od decyzji Prezydenta Miasta Radomia Nr 488/2018 z dnia 10.12.2018r., znak: ArI.6730.570.2018.MW dot. ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji - rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania kompleksu budynków w ramach programu rewitalizacji dawnej Fabryki Broni „Łucznik”

Załączniki

Data publikacji 08.01.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 146 wizyt