Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/43795,Przekazanie-wniosku-o-udostepnienie-danych-jednostkowych-z-rejestru-mieszkancow.html
2020-10-30, 12:35

Przekazanie wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców

Zawiadamia się, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia war. zab. z wniosku Pana Rafała Ładowskiego i Pana Marcina Maja właścicieli firmy Microland S.C., dla inw. polegającej na bud. bud. hand - usługowego na działkach nr ewid. 214/10, 215/1 i 251/6 (obr. 0032, ark. 44) położnych w Radomiu przekazano wniosek do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w sprawie udostępnienia danych jednostkowych z rejestru mieszkańców

Metadane

Data publikacji : 04.01.2019
Data modyfikacji : 04.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Popko Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Popko

Opcje strony