Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/43794,Zgoszenie-budowy-sieci-wodociagowej-na-terenie-dzialek-nr-616-i-6113-obreb-0150-.html
2020-10-30, 00:26

Zgoszenie budowy sieci wodociagowej na terenie działek nr 61/6 i 61/13 obręb (0150-Janiszpol, arkusz 155)ul. Grota Roweckiego , Radom

Metadane

Data publikacji : 04.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Bujak Wydział Architektury

Opcje strony