Ogłoszenia, komunikaty

WI-II.746.138.2018.ZK
Data publikacji 31.10.2018

Obwieszczczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2018r.

Obwieszczczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2018r., że w związku z wpływem wniosku Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku socjalnego i budowie budynku techniczno-garażowego w ramach zadania pn. "Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu/Komenda Miejska Policji w Radomiu - przebudowa pomieszczeń, zmiana funkcji PDOZ na sektorowy (budowa zaplecza techniczno-garażowego, przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz z wymianą agregatów prądotwórczych)", na działce ew. nr 58/28 z obrębu 0020-Gołębiów, Miasto Radom, województwo mazowieckie.

Załączniki

  • 387.11 KB
    31.10.2018 13:00
Data publikacji 31.10.2018

Data modyfikacji 31.10.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Karol Majcher
Wydział Architektury

Statystyka strony: 218 wizyt