Ogłoszenia, komunikaty

ArII.6730.428.2018.KR
Data publikacji 10.10.2018

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U., z 2017r. poz. 1257 z późń.zm)przed wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową, drogami wew. i parkingiem na działkach nr ewid. 76,77,78,79,80,83 i cz.dz.75 (obręb 0020 Gołębiów, ark.8) w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 10.10.2018

Data modyfikacji 10.10.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 162 wizyt