Ogłoszenia, komunikaty

ArI.6743.506.2018.KP
Data publikacji 02.10.2018

Zgłoszenie z dnia 27.09.2018 Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 - budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na dz. nr ew. 248/28, 250/38, 257/15, 243/27, 247/3, 249/12, 255/8, 71 (obr. 0070, ark. 74) w Radomiu

Data publikacji 02.10.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 132 wizyt